Lithium brandblusser 9-liter niet-vorstbestendig (21A)

Uitverkocht
€ 158,12 € 149,68
Artikelnummer: 10701632
  • accubrandblusser / lithiumaccu blusmiddel 
  • brandklassen: A / apparatuur tot 1000-volt
  • rating: 21A / blustijd: 45 seconden / niet-vorstvrij
  • constante druk brandblusser / worpbereik: 4-meter
  • speciaal ontworpen voor blussen lithiumaccu brand
  • Rijkskeurmerk / CE-markering / NTA8133 / conform EN3-7 
  • inclusief 1-jaar keuringssticker / stevige wand ophangbeugel
  • in de webshop meer soorten soorten lithiumaccu brandblussers

LITHIUMACCU BRANDBLUSSER | 9-LITER

Brandblusser lithiumaccu blussen? Aanbieding lithiumaccu brandblusser met 9-liter premix lithium accublusmiddel. Premix lithiumaccu blusmiddel is vooraf gemengd voor effectief blusresultaat. Zoals vanuit de media bekend neemt het aantal branden veroorzaakt door een lithiumaccu fors toe. Deze lithiumblusser met 9-liter is speciaal ontwikkeld voor doeltreffend blussen van lithiumaccu branden. Lithiumaccu branden zijn felle branden en niet met een standaard schuimblusser, water of poederblusser te blussen. Deze lithiumaccu brandblusser is een gecertificeerd kwaliteit product die aan NTA8133 voldoet. Op zoek naar accublusser met blusmiddel om veilig accubrand te blussen? Wij adviseren bedrijven om minimaal (een) 9-liter lithiumaccu brandblusser(s) te kopen.  Vanuit de praktijk blijkt dat toezichthoudende instanties bedrijfsmatig minimaal lithiumaccu brandblussers met 9-liter accublusmiddel eisen. Neem voor advies contact bij het kopen van accubrandblussers contact op, wij zijn graag van dienst.


BLUSMIDDEL LITHIUMACCU | NTA-8133

NTA-8133 beschrijft opbouw, uitvoering en beoordeling van standaard brandblusproeven op lithiumaccu's, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor deze brandsoort aan te tonen. Blussen van een oplaadbare lithiumaccu lukt niet met standaard brandblusmiddelen. Slechts enkele brandblussers zijn hier geschikt voor. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA8133), bevat eisen voor brandblussers waarmee je veilig en effectief een lithiumaccu brand kunt bestrijden. Alleen brandblussers die aan NTA8133 voldoen mogen de NTA8133 markering vermelden. Dus, lithium batterijen spelen een voorname rol in de verduurzaming echter kleeft er een groot nadeel aan deze oplaadbare accu batterijen. Accu's raken snel beschadigt en zijn dan instabiel. Ook teveel opladen kan tot brand leiden. Door een zogenaamde thermal runaway kunnen lithiumaccu’s oververhit en in brand raken. De lithiumaccu kan exploderen, een steekvlam genereren en giftige stoffen zoals fluorwaterstofzuur afgeven.


BLUSSEN LITHIUMACCU

Lithiumaccu blussen met accublusmiddel heeft als doel de verbranding te onderbreken door temperatuur verlaging en afdekken. Een lithiumaccu brand is een kernbrand. Zodra brand in een accucel ontstaat komt een korte heftige ontbranding met spetterend vuur tot stand. Deze uitstekende lithiumblusser is geschikt voor blussen op lithium accu gevoede voertuigen en apparatuur als elektrische fietsen, gereedschappen, camper, caravan, GSM, scootmobielen laadstations interne transportmiddelen en overige lithiumaccu gevoede apparatuur. In de webshop meer lithiumaccu brandblussers voor aanbieding prijzen. Neem voor informatie accubrandblussers gerust contact op.