Pictogrammen bedrijfsveiligheid webshop. Locaties van blusmiddelen en EHBO BHV artikelen dienen goed zichtbaar te zijn. Dit geld ook voor in bedrijfspanden en bouwwerken aanwezige nooduitgangen. Ook de locaties van voor alarmering en ontruiming belangrijk zijnde handmelders aan de wand dienen met handmelder-pictogram aangeduid te worden. In Europa geldt NEN-EN-ISO7010 als norm voor veiligheid pictogrammen. De norm omvat veiligheidstekens voor werkomgevingen en ook openbare ruimten. Voorschrift is dat boven of nabij nooduitgangen, oogspoeling, blusdekens, brandblussers, brandhaspels, BHV-locaties een pictogram dient te worden geplaatst. In de pictogrammen webshop verschillende aanduiding pictogrammen. Van bedrijfsveiligheid, gevaren aanduiding pictogrammen tot pictogrammen met geboden en waarschuwing. Bedrijfsveiligheid pictogrammen volgens laatste voorschriften. Informatie over pictogrammen en of maken ontruimingsplan? Neem contact op.


PICTOGRAMMEN | BEDRIJFSVEILIGHEIDPICTOGRAMMEN | HUISHOUDELIJK

PICTOGRAMMEN | WAARSCHUWINGPICTOGRAMMEN | GHS - GLOBAL HEALTH SAFETY

PICTOGRAMMEN | GEBODEN VERPLICHTPICTOGRAMMEN | VERBODEN VERPLICHT

PICTOGRAMMEN & VEILIG ONDERNEMEN

De adviseurs van BHV-SHOP.eu weten wat u moet doen om aan de veiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit te voldoen. Hiertoe kunnen wij voor uw bedrijf of organisatie inventariseren welke blusmiddelen en hoeveel blusmiddelen er minimaal in uw bedrijfspand benodigd zijn. Zo checken we waar veiligheidspictogrammen benodigd zijn en of er voldoende goedgekeurde brandblussers en of brandslanghaspels zijn omdat brand een calamiteit is waarbij direct moet worden ingegrepen. Door het aanbrengen van veiligheid pictogrammen op daartoe voorgeschreven plaatsen en hoogten zijn veiligheidsartikelen sneller te lokaliseren en kan grote brandschade worden beperkt.