BHV-SHOP.eu | AVG


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van kracht. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacy wetgeving in de gehele Europese Unie (EU) geldt. Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens. De voor de hand liggende gegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en woonplaats. Echter ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Omdat BHV-SHOP.eu bestellingen op naam en adres levert dient er aan de voorwaarden binnen de AVG te worden voldaan. Wij hebben het stappenplan gegevensverwerking van de Overheid doorlopen om bescherming persoonsgegevens te borgen.


BHV-SHOP.eu levert brandblussers, brandslanghaspels en BHV-materialen rechtstreeks aan klanten. Levering van artikelen vindt voor snellere levering ook vanaf fabrieken en/of direct vanaf importeurs plaats. Hierom hebben wij vanuit BHV-SHOP.eu afspraken met partners. Deze bedrijven dienen zich net als BHV-SHOP.eu aan de bepalingen binnen de AVG gegevensverwerking richtlijnen te houden. In de webwinkel van BHV-SHOP.eu is er de mogelijkheid om u met uw e-mailadres voor de nieuwsbrief aan te melden. E-mailadressen zijn natuurlijk ook persoonsgegevens. BHV-SHOP.eu zal nooit ongevraagd de periodieke nieuwsbrief verzenden. Komt tot uiting, op welke wijze dan ook, dat personen niet werkzaam bij BHV-SHOP.eu contactgegevens gebruiken of misbruiken dan treden wij op.


Bij het verrichtten van onderhoud aan blusmiddelen en andere onderhoud diensten wordt rapportage opgemaakt. Ook al deze gegevens bevatten gevoelige gegevens op naam van een persoon en het bedrijf waar onderhoud is verricht. Rapportages vanuit onderhoud werkzaamheden wordt achter slot en grendel opgeborgen. Rapportages worden na uitvoering aan de klant overhandigd of per email aan de klant verzonden. In de ondertekening van e-mailberichten door de medewerker van BHV-SHOP.eu verzonden is vermeldt dat de informatie in het bericht uitsluitend voor, enkel en alleen de geadresseerde is bestemd. Komt er tot uiting dat de geadresseerde zich niet net als BHV-SHOP.eu aan privacy vriendelijke gegevensverwerking houdt treden wij op. 


Bedrijven zijn o.a. voor de Belastingdienst en overige toezichthoudende instanties verplicht om de administratie met persoonsgegevens voor een bepaalde termijn te bewaren. Omdat BHV-SHOP.eu in de vorm van een webshop, een online platform op het gebied van BHV biedt hadden wij reeds in (logische) beveiligingsmaatregelen in de vorm van wachtwoorden en beveiligde opslag van papieren gegevens voorzien. Dit geldt ook voor de hosting providers waar het online webwinkel platform door wordt gehost. De gegevensverwerkende serverapparatuur staat bij het hosting bedrijf in beveiligde ICT ruimten zodat u er zeker van bent dat alles in het werk wordt gesteld om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen en beschermen. Met het oog op berichten vanuit de media, door wereldwijde inbreuk in ICT netwerken is dit noodzakelijk.