BRANCARD PICTOGRAMMEN  | BHV-SHOP.eu


Pictogram aanduidingen brancard webshop. Brancard pictogrammen om de locatie van een brancard in bedrijfsruimten van gebouwen en overige omgevingen aan te duiden. Afhankelijk van de aard van werkzaamheden binnen een bedrijf of andere organisatie, kan een te verwachten BHV actie bij bedrijfsletsel het vervoeren van een slachtoffer per brancard zijn. Bij een bedrijfsongeval is het noodzaak om het slachtoffer snel veilig naar de medische dienst in het bedrijf of ambulance te verplaatsen. Met een brancard locatie aanduiding pictogram is het voor de hulpverlener snel zichtbaar waar zich de dichtstbijzijnde brancard bevindt. De brancard pictogrammen voldoen aan de geldende projectie norm van toepassing op totstandkoming, instandhouding en optimaliseren van bedrijfsveiligheid. De Europese Norm ISO7010 omvat regelgeving omtrent pictogrammen in werkomgevingen en openbare ruimten. In de BHV shop meer AED, BHV, EHBO en VCA artikelen. Koop in de BHV shop pictogram brancard.


BRANCARD LOCATIE AANDUIDINGEN