HANDSCHOENEN VERPLICHT | PICTOGRAMMEN


Handschoenen verplicht pictogrammen! In ruimten en omgevingen waar gezondheidsrisico's (met name in HACCP omgevingen) door overbrenging via handen wordt het dragen van handschoenen verplicht gesteld. Bij dragen van handschoenen blijven de handen ook beschermd wanneer deze in aanraking met gevaarlijke stoffen komen. Deze blauwe borden met witte handschoen pictogram symbolen verplichten het dragen van handschoenen. In de webshop ook bedrijfsveiligheid pictogrammen en tevens pictogrammen voor opslag gevaarlijke-stoffen. Dienen medewerkers binnen uw organisatie de BHV en of VCA cursus te volgen? Aanmelden meerdere cursisten is mogelijk.


HANDSCHOENEN VERPLICHT | PICTOGRAMMEN: