PICTOGRAMMEN ONTVLAMBARE STOFFEN | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen ontvlambare stoffen conform het wereldwijd uniforme systeem voor indeling, etikettering en verpakking chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door de Verenigde Naties en in de Europese regelgeving opgenomen. Vanaf 2015 geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor zowel stoffen als mengsels. Deze regeling geldt voor de levering, vervoer (land, spoor, water) en gebruik van stoffen en mengsels. Internationale gevaarpictogrammen verplicht te gebruiken sinds 1 Juni 2015 binnen de EU. Behalve pictogrammen ontvlambare stoffen ook in de webshop pictogrammen voor aanduiding van veiligheidsmiddelen zoals   AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Ook kunt u bij ons terecht voor het volgen van verschillende bedrijfsveiligheid cursussen. Neem voor informatie contact op.


PICTOGRAMMEN ONTVLAMBARE STOF | BORDEN