PICTOGRAMMEN SCHADELIJKE STOFFEN | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen schadelijke stof conform het wereldwijde uniform systeem voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door Verenigde Naties en in Europese regelgeving opgenomen. Het pictogram gevaar met uitroepteken wordt ter aanduiding van verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt. Bijvoorbeeld voor het waarschuwen van het gevaar voor gevaarlijke, schadelijke en irriterende stoffen. Gevaren pictogram waarschuwt voor stoffen die acute vergiftiging veroorzaken bij inademen of inslikken, stoffen die irriterend werken voor de luchtwegen, stoffen die overgevoeligheid veroorzaken voor huid en ogen stoffen met verdovende werking (slaperig of duizelig) en stoffen die gevaarlijk zijn voor de ozonlaag. Behalve pictogrammen gevaar ook in de webshop pictogrammen voor aanduiding veiligheidsmiddelen als AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen uw medewerkers de bedrijfshulpverlening cursus te volgen? Neem contact op. 


PICTOGRAMMEN GEVAAR | BORDEN