Pictogram schadelijke stof bord 15x15cm

€ 4,07
Artikelnummer: 6905386

Pictogram bord gevaar aanduiding. Het pictogram waarschuwt voor stoffen met verschillende gevaren. Bijvoorbeels stoffen die een acute vergiftiging veroorzaken bij inademen of inslikken, stoffen die irriterend werken voor luchtwegen stoffen die overgevoeligheid veroorzaken voor huid en ogen, stoffen met een verdovende werking (slaperig of duizelig) en stoffen die voor de  ozonlaag schadelijk zijn. Bord voorzien van zwart pictogram op witte achtergrond. In de webshop meer gevarenpictogrammen, veiligheidsmiddelen en AED BHV-EHBO materialen. Optimale veiligheid met gevarenpictogrammen.

 

Soorten pictogrammen webshop: