PICTOGRAMMEN GEZONDHEIDSGEVAAR | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen gezondheidsgevaar conform wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door Verenigde Naties en in Europese regelgeving opgenomen. Vanaf 2015 geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor de levering vervoer over land, spoor en water. Het pictogram gezondheidsgevaar wordt voor verschillende gevaren gebruikt die bijvoorbeeld ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid op korte en langere termijn. Inademing van deze stoffen kan allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan het giftig zijn voor organen en schadelijk of dodelijk zijn als het wordt ingeslikt of in de luchtwegen komt. Sommige stoffen zijn kankerverwekkend, mutageen (verandering van erfelijk materiaal) of zijn van invloed op vruchtbaarheid of ongeboren kind. Behalve pictogrammen gezondheidsgevaar ook in de webshop pictogrammen voor aanduiding veiligheidsmiddelen als AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Ook kunt u bij ons terecht voor verschillende bedrijfsveiligheid cursussen. Neem voor advies en informatie contact op.


PICTOGRAMMEN GEZONDHEIDSGEVAAR | BORDEN