Pictogram gezondheidsgevaar bord 15x15cm

€ 4,07
Artikelnummer: 6903549

Pictogram bord gezondheidsgevaar. Bord met pictogram voor het waarschuwen van gezondheidsgevaar. Pictogram gezondheid gevaar wordt voor verschillende risico's en gevaren gebruikt die ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid op korte en langere termijn. Inademing van deze stoffen kan een allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken. Daarnaast kan het giftig zijn voor bepaalde organen en schadelijk of dodelijk zijn als het wordt ingeslikt of in de luchtwegen terecht komt. Sommige stoffen zijn kankerverwekkend, mutageen (verandering van erfelijk materiaal) van invloed op de vruchtbaarheid of gezondheid van ongeboren kind. Bord voorzien van zwart pictogram op witte achtergrond. In de webshop meer gevarenpictogrammen, veiligheidsmiddelen en AED BHV-EHBO materialen. Meer veiligheid met gevarenpictogrammen.

 

Soorten pictogrammen webshop: