OORBESCHERMING VERPLICHT | PICTOGRAMMEN


Oorbescherming verplicht pictogrammen! In ruimten van productiebedrijven en fabrieken zijn vaak geluiden met een bepaald volume dat het gehoor kan aantasten. In deze veelal machinerijke omgevingen is het dragen van oorbescherming verplicht. Dit ter voorkoming van oorletsel. In de webshop pictogrammen die aanduiden dat het dragen van oorbescherming verplicht is. Behalve deze blauwe gebodsborden in de webshop ook pictogrammen voor aanduiden van locatie bedrijfsveiligheid middelen en pictogrammen  vervoer en opslag van gevaarlijke-stoffen. Dienen er binnen uw organisatie medewerkers de cursus BHV en of VCA te volgen? Neem gerust contact op.


OORBESCHERMING VERPLICHT PICTOGRAMMEN: