PICTOGRAMMEN | WAARSCHUWING RADIOACTIEVE STOF


Waarschuwingspictogrammen ontvlambare stof. Waarschuwingspictogrammen radioactieve stof symbool. Gele waarschuwingsborden met radioactief pictogram voor aanduiden aanwezigheid radioactieve stoffen of ioniserende straling. Waarschuwingspictogrammen die aan wettelijke eisen en Europese Norm EN-ISO7010 voldoen. Deze gele pictogram borden van kunststof in de webwinkel zijn in diverse afmetingen te koop zodat personen erop geattendeerd worden dat hier radioactieve stoffen aanwezig zijn. Internationaal herkenbare waarschuwingspictogrammen, sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze pictogrammen voor aanduiden radioactieve stoffen of ioniserende straling ook pictogrammen voor bedrijfsveiligheidsartikelen zoals blusmiddelen en EHBO materialen. Waarschuwingspictogrammen "radioactieve stoffen".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN RADIOACTIEVE STOF - IONISERENDE STRALING