HOOFD, OOG EN OORBESCHERMING PICTOGRAMMEN 


Hoofd, oog en oorbescherming verplicht pictogram borden! In fabrieken en op bouwterreinen zijn geluiden die het gehoor aantasten. Ook kunnen materialen omlaag vallen. In deze omgevingen wordt snel letsel opgelopen waardoor het dragen van helm, veiligheidsbril en gehoorbescherming verplicht is. Voorkom letsel door het naleven van deze verplichtingen. Anderzijds kan er door een toezichthoudende instantie een boete bij niet naleving opgelegd worden. In de shop behalve de blauwe gebodsborden met deze verplichting nog vele andere gebodsborden, bedrijfsveiligheid-pictogrammen en pictogrammen voor opslag-gevaarlijke-stoffen. Dienen er medewerkers binnen uw bedrijf, instelling of organisatie de cursus bedrijfshulpverlening en of VCA te volgen? Neem contact op, het aanmelden van meerdere personen tegelijk is mogelijk.


HOOFD, OOG EN HOOR BESCHERMING VERPLICHT | PICTOGRAMMEN: