PICTOGRAMMEN BIJTENDE STOFFEN


Pictogrammen bijtende stoffen conform het wereldwijde uniforme systeem voor de indeling, etikettering en verpakking chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door de Verenigde Naties en in de Europese regelgeving opgenomen. Vanaf 2015 geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor zowel stoffen als mengsels. Deze regeling geldt voor de levering, vervoer (land, spoor, water) en gebruik van stoffen en mengsels. Internationale gevaarpictogrammen verplicht te gebruiken sinds 1 Juni 2015 binnen de EU. Behalve deze pictogrammen van bijtende stoffen ook in de webwinkel pictogrammen voor aanduiding van veiligheidsmiddelen als AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen medewerkers binnen uw organisatie de bedrijfshulpverlening cursus te volgen? Neem gerust contact met ons op.


PICTOGRAMMEN BIJTENDE STOFFEN | BORDEN