PICTOGRAMMEN WATERAFSLUITER


Pictogrammen waterafsluiter stickers en bordjes. Waarschuwing pictogram met uitroepteken en tekst waterafsluiter. Gele waarschuwingspictogrammen duiden gevaar en gevaarlijke situatie aan. Dit gele pictogram waterafsluiter met uitroepteken en tekst waterafsluiter duidt locatie van de waterafsluiter aan. Waarschuwing pictogrammen die aan de wettelijke eisen en EN-ISO7010 Europese Norm voldoen. Gele vinyl waterafsluiter sticker en waterafsluiter borden van kunststof in diverse afmetingen zodat personen erop geattendeerd worden dat de locatie van de waterafsluiter nabij is. Internationale waarschuwingspictogrammen sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve waterafsluiter pictogrammen ook pictogrammen voor aanduiden locaties van blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Advies pictogrammen? Neem contact op.


PICTOGRAMMEN LOCATIE WATERAFSLUITER
PICTOGRAMMEN LOCATIE GASAFSLUITER ( meestal nabij waterafsluiter )