VEILIG ONDERNEMEN | BHV-SHOP.eu


Veilig ondernemen is binnen ieder bedrijf en organisatie essentieel. Om veilig ondernemen te bewerkstelligen werken ondernemers, overheid en brancheverengingen ter verbetering van de veiligheid in het bedrijfsleven, samen. Gemeenten bieden platforms voor lokaal veilig ondernemen. Wij zetten ons in voor veilig ondernemen door het leveren, plaatsen en controleren van blusmiddelen waarmee u aan het Bouwbesluit voldoet. Ook bieden wij een voordelig assortiment in AED, BHV, EHBO en VCA artikelen. Voor ondernemers zijn openingstijden de laatste jaren uitgebreid wat voor meer ruimte in ondernemen zorgt. Dit heeft ook gevolgen voor de eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer. Ook al voldoen deze aan de regels is daarmee niet automatisch sprake van een voor veilig ondernemen (brand) veilig bedrijfspand. De regelgeving en brandvoorschriften gaan vooral over snel en veilig kunnen vluchten bij brand. Dus over vluchtweg aanduiding borden. De brandweer richt zich behalve op het blussen van brand vooral op voorkoming van uitbreiding naar naastgelegen gebouwen. In veel gevallen is het volledig afbranden van een bedrijfspand dan ook een voorspelbare afloop van een brand. Al jaren is een toename van desastreuze bedrijfsbranden zichtbaar. In sommige branches worden risico’s dermate groot dat verzekeren bijna (on)mogelijk is. Veel bedrijven komen hiernaast een grote of fatale brand niet te boven. Wees voorbereid. Goed bedrijfsrisicomanagement is essentieel voor veilig ondernemen.VEILIG ONDERNEMEN | FINANCIEEL RISICO ...

Ondernemen brengt risico's met zich. De bedrijfsvoering dient zo vloeiend mogelijk te verlopen. Klanten dienen op tijd te betalen en er moeten vooral geen onvoorziene omstandigheden  de reveu passeren. Zolang alles vloeiend gaat is er niets aan de hand echter wat als persoonlijk letsel zich voordoet doordat iemand oogletsel opgelopen heeft? Staat de productie dan stil en wat zijn hiermee gepaande kosten zoals ziektekosten, enz, enz. De RI&E is een overzicht van alle risico's binnen de bedrijfsvoering en bevat ook een plan voor het minimaleren en of uitsluiten van risico's op de werkplek. Door werkplek gerelateerde veiligheidsrisico's terug te dringen verkleint u ook het financiële risico. Let wel dat het niet kunnen aantonen van een RI&E een boete van de arbeidsinspectie teweeg kan brengen. Bescherm de bedrijfsvoering met de RI&E.


VEILIG ONDERNEMEN | ARBOWET

Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijk BHV plan hebben. De toezichthouders controleren of u een BHV plan heeft en of deze actueel is. Zorg dus ook dat u de bedrijfsveiligheid voorzieningen goed op orde heeft en dat het plan fysiek op een centrale plaats aanwezig is (bijvoorbeeld bij de balie). Behalve voor het maken van een BHV plan bij ons ook AEDblusmiddelen, pictogrammen, oogspoelflacons, verbandkoffers, gevaarpictogrammen en veiligheidsartikelen kopen. Het maken van een BHV plan is niet eenmalig. Een BHV plan is een document dat periodiek dient te worden bijgewerkt, aangevuld en herzien. Bijvoorbeeld wanneer situaties binnen het bedrijf bij verbouwen of uitbreiden veranderen. Zijn er AED, BHV, brandpreventie materialen en opgeleide bedrijfshulpverleners vermeldt dit duidelijk in het BHV plan.


VEILIG ONDERNEMEN | BHV

Veilig ondernemen en BHV. Wanneer bent u verplicht om (een) opgeleide bedrijfshulpverlener(s) binnen uw bedrijf te hebben? Dit is verplicht vanaf het moment dat er sprake is van werknemers. Of wanneer er meerdere personen bij uw bedrijf of organisatie op bezoek komen. Hierbij kunt u denken aan leveranciers, klanten en overige relaties. Hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf dienen te zijn is niet geheel duidelijk in de wetgeving. Wij bekijken dit per organisatie, vanuit de bedrijfsonderdelen en aard van het bedrijf. Is er sprake van wisseldiensten dan is een dubbel aantal bedrijfshulpverleners nodig. De aangewezen bedrijfshulpverleners dienen opgeleid te zijn en eveneens jaarlijks de BHV herhaling cursus te volgen. Met producten van BHV-shop.eu veilig ondernemen.