PICTOGRAMMEN | WAARSCHUWING SPANNINGSGEVAAR


Waarschuwingspictogrammen spanningsgevaar elektrische apparatuur. Waarschuwingspictogrammen met spanningsgevaar symbool. Dit waarschuwingsbord duidt  aanwezigheid elektrische installatie en of elektrische apparatuur aan.  Waarschuwingspictogrammen die aan wettelijke eisen en Europese Norm EN-ISO7010 voldoen. Deze veiligheidspictogrammen zijn in de BHV shop in verschillende afmetingen te koop. Aanwezige personen worden erop geattendeerd dat er elektrisch gevaar en gevaar voor electrocutie is. Internationaal herkenbare pictogrammen die sinds 1 juni 2015 binnen de EU verplicht zijn. Behalve deze pictogrammen voor aanduiden spanningsgevaar ook groot assortiment bedrijfsveiligheid pictogrammen voor aanduiden blusmiddelenEHBO artikelen en meer. Gele waarschuwingspictogrammen "spanningsgevaar".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN GEVAAR ELEKTRISCHE SPANNING | BORDEN
WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN GEVAAR ELEKTRISCHE SPANNING | STICKERS