NOODVERLICHTING ARMATUREN | LED


Vluchtwegverlichting en noodverlichting armaturen zijn in openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen verplicht. Bij rookontwikkeling brand, evacuatie, spanningsuitval en overige calamiteiten worden in gebouwen aanwezige personen met behulp van de groene vluchtweg verlichtingsarmaturen en transparante noodverlichtingsarmaturen (of pictogrammen) naar de veilige verzamelplaats buiten geleidt. In de webshop LED armaturen die aan geldende regelgeving in bedrijfsgebouwen, verenigingen en winkels voldoen. Noodarmaturen dienen om paniek te voorkomen en veiligheid risico’s verder te beperken. Bij calamiteiten kan noodverlichting levensreddend zijn..! In de webshop bieden wij ook vluchtweg-pictogrammen, voordelige draagbare brandblussers, AED-apparaten, verbandkoffers en de risico-inventarisatie.


Verschillen tussen groene vluchtwegverlichting en transparante noodverlichting armaturen? Vluchtweg verlichting armaturen (groen) dienen continu verlicht te zijn..! Met continu brandende vluchtwegverlichting armaturen worden noodarmaturen bij nooduitgangen en door het gebouw bedoeld. Vluchtroutes moeten voor evacuatie nl altijd duidelijk zijn. Daarentegen dienen transparante noodverlichtingarmaturen (meestal aan plafond) binnen 15 seconden na uitval van netspanning op te lichten. Waar dient transparante noodverlichting voor? Transparante noodverlichting helpt aanwezigen bij calamiteiten het pand sneller te verlaten. Welke eisen voor noodverlichting? Eisen voor noodverlichting zijn omschreven in het Bouwbesluit, NEN-EN 1838 en Arbowet. Energieverbruik kosten omlaag brengen? Vervang TL door LED noodverlichting..!


LED NOODVERLICHTING | LED VLUCHTWEGVERLICHTING ARMATUREN:
LED VLUCHTWEGVERLICHTING ARMATUREN: