MVO | BHV-SHOP.eu


BHV-SHOP.eu en duurzaam ondernemen, waar staat MVO voor..? MVO houdt in "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". MVO gaat over ondernemen waarbij het in eerste instantie over te realiseren duurzame doelstellingen binnen de bedrijfsvoering gaat. Ook onze bedrijfsprocessen voeren wij zoveel als mogelijk duurzaam. Wij nemen vanuit onze organisatie de verantwoordelijkheid door positief bij te dragen om maatschappelijke (milieu-afval) problemen tijdens de bedrijfsvoering zoals het afvoeren van oude brandblussers te beperken. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Wij werken dagelijks aan steeds positievere MVO bijdrage. Ook bij het verzenden van online geplaatste bestellingen naar de klant wordt nauwkeurig gelet op het gebruik van bijvoorbeeld duurzame verpakkingsmaterialen. Ook de ontwikkeling van duurzame fluorvrije brandblusmiddelen gaat momenteel in een rap tempo. Koop eenvoudig AED BHV EHBO artikelen in onze voordelige BHV-shop.


CONTACTGEGEVENS

BHV-SHOP.eu

Kalffstraat 74 | 7887 AJ | Erica | Tel. +31(0)85 - 1304730

IBAN BANK: NL44INGB0007637881 | BIC: INGBNL2A

KvK. 68484283 | B.T.W. NL001666958B53 | zend-e-mailbericht | shop

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 tot 17.00 uur


MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met de maatschappelijke effecten van activiteiten vanuit de onderneming. Dit geldt voor alle bedrijfsprocessen, zowel digitale als fysieke processen. Hoe weet je of je als bedrijf maatschappelijk verantwoord werkt? Dat is immers niet makkelijk omdat de maatschappij waarin wij functioneren continu verandert en van bedrijven wordt er aanzienlijke dynamiek verwacht. Wat vandaag nog acceptabel is kan in de volgende week een totaal andere inhoud of effect hebben. MVO richtlijnen kunnen hierin bijdragen echter een voortdurende afstemming in bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is het belangrijkste kenmerk van MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt er dus op neer dat je als bedrijf werkt op een manier die door de maatschappij als verantwoord wordt ervaren. Dat betekent dat wij steeds bewust op zoek zijn naar manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren. Groot pluspunt om als organisatie met gedreven maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te zijn heeft een positief effect op medewerkers en bedrijfsvoering. Bedrijfsprocessen worden steeds efficiënter waarbij het personeel getriggerd wordt om scherp te zijn op nieuwe bijdragen. Minder papierverbruik door beide zijden te gebruiken, verlichting, enz...


DUURZAAMHEID

Vanuit ons bedrijf leveren wij hierom onderhoudsvrije spraybrandblussers en onderhoudsarme poeder en schuim brandblussers waarmee wij het aantal milieubelastende ritten en werkzaamheden beperken. Deze brandblussers hebben namelijk geen of minder onderhoud nodig waarbij wij het aantal keren hervullen (over de looptijd van 20 jaar dat een blusser maximaal dienst mag doen) fors beperken. Ook het volume te verwerken schuim blusmiddel en poeder blusstof wordt zo verder teruggedrongen. Dit heeft een groot merkbaar effect heeft in het verder omlaag brengen van bedrijfsafvalstromen! Met onderhoudsvrije en onderhoudsarme brandblussers besparen wij voor onze klanten brandblusser onderhoud kosten en minimaliseren tegelijkertijd de afvalstroom. Ook hergebruik van circulair toepasbare branchespecifieke materialen en ook artikelen passen wij toe. Neem voor advies en informatie over AED BHV EHBO veiligheidsartikelen en BHV-cursussen gerust contact met ons op!