WAARSCHUWING PICTOGRAMMEN ASBESTGEVAAR


Waarschuwingspictogrammen asbestgevaar. Waarschuwingspictogrammen asbestgevaar met tekst gevaar asbest. Geel waarschuwingsbord duidt gevaar en gevaarlijke situatie aan. Gele waarschuwingsborden met waarschuwingstekst voor aanduiden gevaar voor asbest vergiftiging. Waarschuwingspictogrammen die aan wettelijke eisen en ook de Europese EN-ISO7010 Norm voldoen. De gele borden van kunststof zijn in de webshop in diverse afmetingen te koop zodat personen erop geattendeerd worden dat hier asbestgevaar heerst. Internationaal herkenbare waarschuwingspictogrammen sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze asbestgevaar pictogrammen ook in de BHV-shop pictogrammen voor aanduiden veiligheidsmiddelen als blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Gele waarschuwingspictogrammen "gevaar-asbest".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN GEVAAR ASBEST