PICTOGRAMMEN WAARSCHUWING ONTVLAMBARE STOFFEN


Waarschuwingspictogrammen ontvlambare stof. Waarschuwingspictogrammen ontvlambare stof symbool. Geel waarschuwingsbord duidt gevaar en gevaarlijke situatie aan. Gele waarschuwingsborden met pictogram ontvlambare stof. Waarschuwingspictogrammen die aan wettelijke eisen en Europese Norm EN-ISO7010 voldoen. Deze gele pictogram borden van kunststof in de webshop zijn in diverse afmetingen te koop zodat personen erop geattendeerd worden dat hier ontvlambare stoffen aanwezig zijn. Internationaal herkenbare waarschuwingspictogrammen, sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze pictogrammen voor aanduiden ontvlambare stoffen ook pictogrammen voor aanduiden veiligheidsmiddelen als blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Koop online waarschuwingspictogrammen "ontvlambare stoffen".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN ONTVLAMBARE STOFFEN