WAARSCHUWING PICTOGRAMMEN MILIEU-GEVAAR


Waarschuwingspictogrammen milieu-gevaar. Gele waarschuwingspictogrammen die gevaar voor het milieu aanduiden. Bijvoorbeeld producten die als ze in het milieu terecht komen schadelijk zijn voor organismen en sterfte van dieren en gewassen veroorzaken. Waarschuwingspictogrammen die aan de wettelijke eisen en EN-ISO7010 Norm voldoen. Gele waarschuwing borden van kunststof in de webshop in diverse afmetingen te koop zodat milieugevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Dit zijn Internationaal herkenbare waarschuwingspictogrammen sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze pictogrammen ook in de webshop pictogrammen voor aanduiden bedrijfsveiligheid middelen als oogspoelingblusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Waarschuwingspictogrammen voor aanduiden "gevaar voor het milieu".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN MILIEU-GEVAAR