VERPLICHT HAARNET & OVERSCHOENEN DRAGEN | PICTOGRAMMEN


Pictogrammen haarnet en of overschoenen dragen verplicht! In ruimten van voedselproductie bedrijven (HACCP) dient te worden voorkomen dat vuil afkomstig van schoenen en of haren in het voedsel productieproces terechtkomt. In de webshop pictogrammen haarnetje en of overschoenen verplicht in verschillende afmetingen. Deze blauwe gebodsborden met wit pictogram dienen om bepaalde gedragingen en activiteiten te verplichten of te verbieden. In dit geval duiden deze pictogrammen aan dat het dragen van haarnet en of overschoenen in de betreffende omgeving verplicht is. In de webshop bieden wij meer veiligheidspictogrammen. Zijn er binnen uw bedrijf of organisatie medewerkers die de bedrijfshulpverlening en of VCA cursus dienen te volgen? Neem voor informatie contact op, aanmelden meerdere deelnemers is mogelijk..!


HAARNET/OVERSCHOENEN VERPLICHT | PICTOGRAMMEN: