ONTRUIMINGSPLAN | BHV-SHOP.eu


BHV ontruimingsplan is in bedrijven verplicht. Wat er in het ontruimingsplan benoemd dient te worden is afhankelijk van de grootte en het soort bedrijf. Het opstellen het ontruimingsplan wordt in overleg met uw preventiemedewerker gedaan. Deze medewerker is namelijk op de hoogte van de binnen uw bedrijfsvoering aanwezige risico's en welke veiligheidsmiddelen op het gebied van BHV, EHBO en brandpreventie er voorhanden zijn. De Arbowet geeft richtlijnen voor het opzetten van een adequate BHV organisatie. Een ontruimingsplan wordt ook BHV-plan genoemd. Ontruimingsplan maken..? Dit doen wij voor bedrijven in Noord-Nederland voor een voordelige prijs..!ONTRUIMINGSPLAN & ARBOWET

Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijk ontruimingsplan hebben. De toezichthouders controleren of u een plan voor ontruiming heeft en of dit actueel is. Zorg dus ook dat u de bedrijfsveiligheid voorzieningen goed op orde heeft en dat het plan voor ontruiming fysiek op een centrale plaats aanwezig is (bijvoorbeeld bij de balie). Behalve voor het maken van een ontruimingsplan kunt u bij ons ook blusmiddelen, pictogrammen, oogspoelflessen, verbandkoffers en nog veel meer veiligheid artikelen kopen. Het maken en bijhouden van een plan voor ontruiming bij calamiteiten is geen eenmalige actie. Het is een document dat periodiek dient te worden bijgewerkt en aangevuld. Bijvoorbeeld wanneer de situatie binnen het bedrijf door verhuizen, verbouwen of uitbreiden van de dienstverlening of productie, verandert. Zijn er in uw bedrijf  AED, BHV, brandpreventie voorzieningen en zijn er officieel opgeleide bedrijfshulpverleners dan is dit essentieel om in het ontruimingsplan te noemen.


ONTRUIMINGSPLAN & BEDRIJFSHULPVERLENERS

Wanneer bent u verplicht om een opgeleide BHV-er binnen uw bedrijf te hebben? Dit is verplicht vanaf het moment dat er sprake is van een of meerdere werknemers. Of wanneer er meerdere personen bij uw bedrijf op bezoek komen. Hierbij kunt u denken aan leveranciers, klanten en alle overige relaties. Hoeveel bedrijfshulpverleners en binnen een bedrijf dienen te zijn is niet geheel duidelijk in de wetgeving. Wij bekijken dit per organisatie, vanuit de bedrijfsonderdelen en vanuit de aard van het bedrijf. Is er sprake van wisseldiensten dan is een dubbel aantal bedrijfshulpverleners per shift aan te raden. De aangewezen bedrijfshulpverleners dienen hiertoe opgeleid te zijn en dienen jaarlijks de BHV herhaling cursus te volgen zodat deze goed geïnstrueerd blijven. Neem voor advies en informatie over bedrijfsveiligheid gerust contact met ons op.


HANDIGE BHV ARTIKELEN
KLIKLIJSTEN VLUCHTWEGPLATTEGROND - BHV INSTRUCTIE
HANDIGE BHV ARTIKELEN

CALAMITEITEN INSTRUCTIE A4
Calamiteiten Instructie