GEVARENPICTOGRAMMEN - GHS | BHV-SHOP.eu


Gevaarpictogrammen conform wereldwijd GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) uniform systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door de Verenigde Naties en in Europese regelgeving opgenomen. Pictogrammen gebruik verplicht bij opslag en levering (land, spoor en water) en het gebruik van stoffen en mengsels. Deze Internationaal herkenbare gevaarpictogrammen worden sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU gebruikt. Behalve deze pictogrammen ook in de webshop pictogrammen voor veiligheidsmiddelen als AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen uw medewerkers de BHV, BHV herhaling en of VCA cursus te volgen? Neem voor informatie over bedrijfshulpverlening cursussen gerust contact op.


GEVARENPICTOGRAMMEN - GHS