BHV-SHOP.eu | EVACUATIE


Evacuatie van een bedrijfspand oefenen? Voor veilig-ondernemen komt de ontruimingsoefening voor evacuatie van personen uit een gebouw jaarlijs aan bod. Evacueren van personen uit een gebouw bij een bedrijfscalamiteit is de taak van de bedrijfshulpverlener(s). Bijvoorbeeld bij brand of andere dreiging. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een BHV plan voor evacuatie / ontruiming op elke verdieping in het pand te hebben. Van dit BHV plan voor evacuatie bij bedrijfscalamiteiten hangt u ook een exemplaar bij de hoofdingang op de begane grond. In dit veiligheidsplan worden procedures vermeld wie bij evacuatie welke taken gaat uitvoeren en hoe deze uit te voeren. Zorg dat u op een noodsituatie binnen uw bedrijf of instelling bent voorbereid zodat u voor de veiligheid iedereen zo snel mogelijk kan evacueren. In de BHV shop ondersteunende veiligheidsartikelen om evacuatie van personen uit gebouwen te optimaliseren. Neem voor advies en informatie over BHV-artikelen en BHV-plan gerust contact met op.


BHV EVACUATIE | VERZAMELPLAATS
BHV EVACUATIE | VLUCHTROUTE PICTOGRAMMEN
BHV EVACUATIE | CALAMITEITENINSTRUCTIE
BHV EVACUATIE | VLUCHTLADDERS
BHV EVACUATIE | NOODVERLICHTING
BHV EVACUATIE AKOUSTISCH