PICTOGRAMMEN GIFTIGE STOFFEN | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen giftige stoffen gevaar conform wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door de Verenigde Naties en in de Europese regelgeving opgenomen. Vanaf 2015 geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor zowel stoffen als mengsels. Deze regelgeving geldt voor levering, vervoer (land, spoor, water) en gebruik van stoffen en mengsels. Internationale gevaarpictogrammen verplicht te gebruiken sinds 1 Juni 2015 binnen de EU. Op het pictogram staat een doodshoofd voor aanduiden van het gevaar voor giftige stoffen. Giftige ook wel toxische stoffen zijn chemische stoffen die acuut giftig zijn bij contact met de huid, inslikken of inademen en ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken of zelfs dodelijk kunnen zijn. In de webshop behalve pictogram borden giftige stoffen ook pictogrammen voor aanduiding veiligheidsmiddelen zoals AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Ook kunt u bij ons terecht voor het volgen van verschillende bedrijfsveiligheid cursussen. Neem voor advies en informatie omtrent bedrijfsveiligheid voorzieningen contact op.


PICTOGRAMMEN GIFTIGE STOFFEN | BORDEN