BHV-SHOP.eu VOOR VEILIG ONDERNEMEN & ONLINE AED BHV EHBO VCA AANBIEDINGEN | TEL. 085 - 1304 730


BHV SCAN | BHV-SHOP .EU


Heeft u personeel in dienst dan bent u verantwoordelijk voor het realiseren en behouden van veilige werkomstandigheden inzake veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW). Sinds 1994 is het BHV besluit van kracht en verplicht u als werkgever de BHV organisatie in te richten. In 2007 is de nieuwe Arbowet tot stand gekomen met daarin als extra toevoeging dat bedrijfshulpverleners de risico's binnen de organisatie kennen door o.a. training. Om aan de vereisten van de Arbowet te voldoen dient de hulpverlener de BHV basiscursus te volgen en deze jaarlijks bij te scholen in de vorm van herhalingscursussen. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn of haar kennis en inzicht op het gebied van bedrijfshulpverlening bij dient te houden. Door jaarlijks de BHV herhalingscursus te volgen voldoet u aan de eisen van de Arbowet/toezichthoudende instanties. De BHV scan omvat het grondig bekijken van uw BHV organisatie. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RIE ) wordt de veiligheid status van uw pand geïnventariseerd.


BHV SCAN UITVOEREN

Wij kunnen de BHV scan voor u laten uitvoeren waarbij wordt gekeken naar:

  • zijn de veiligheidsvoorzieningen voorzien van een actuele keuring?
  • zijn de calamiteiten procedures nog steeds juist en algemeen bekend?
  • wordt er door de bedrijfshulpverleners binnen uw organisatie regelmatig geoefend?
  • heeft u voldoende maatwerk veiligheidsmiddelen (AED BHV EHBO en blusmiddelen) ?
  • worden veiligheidsvoorzieningen, vluchtwegen en verzamelplaats met pictogrammen aangeduid?

ENKELE PICTOGRAMMEN

Neem voor informatie gerust contact op.