HANDBRANDMELDER PICTOGRAMMEN | BHV-SHOP.eu


Handbrandmelder pictogrammen groot en klein. Handbrandmelder pictogrammen dienen om de locatie van handbrandmelders in gebouwen aan te duiden. Handbrandmelders zijn een essentieel onderdeel van de brandmeldcentrale of ontruimingssysteem. U kent ze wel, de kleine rode kastjes aan de wand met het breekglas. De functie van handbrandmelders is om na het indrukken (=brandmelding) van het breekglas de brandmeldcentrale te activeren en te alarmeren. Na indrukken van het breekglas worden in het gebouw aanwezige personen akoustisch gealarmeerd en worden ingestelde sturingen verricht. De ingedrukte handbrandmelder zal in alarm blijven tot het breekglas is vervangen. Aanbieding handbrandmelder pictogrammen conform EN-ISO7010 voor locatie aanduiding handbrandmelder.


Behalve handbrandmelder pictogrammen in de webshop veel meer veiligheidspictogrammen voor bedrijfspand, winkel, zorginstelling, autobedrijf, warehouse, enz. In de pictogrammenshop alle soorten en maten veiligheidspictogrammen voor optimale veiligheid in gebouwen en een sluitend ontruimingsplan. We onderscheiden veiligheids pictogrammen met verschillende kleuren zoals de pictogrammen voor aanduiden van brandpreventie voorzieningen. Dit zijn rood van kleur en dienen voor het aanduiden waar zich de brandblussers, brandslanghaspels en handbrandmelders zicht bevinden. De groene veiligheidspictogrammen dienen voor adequate evacuatie van personen uit gebouwen en voor aanduiden van EHBO voorzieningen. De gele veiligheidspictogrammen duiden gevaar aan. Alle pictogrammen voor een sluitend ontruimingsplan.


HANDBRANDMELDER PICTOGRAMMEN | BORDEN:
HANDBRANDMELDER PICTOGRAMMEN | COMBINATIEBORDEN:
HANDBRANDMELDER PICTOGRAMMEN | STICKERS: