BHV-SHOP.eu VOOR VEILIG ONDERNEMEN & ONLINE AED BHV EHBO VCA AANBIEDINGEN | TEL. 085 - 13 04 730


GEVARENPICTOGRAM | MILIEU SCHADELIJKE STOFFEN


Gevaar pictogrammen milieu schadelijke stoffen conform wereldwijd uniform systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door Verenigde Naties en in Europese regelgeving opgenomen. Internationale gevaar pictogrammen verplicht te gebruiken sinds 1 Juni 2015 binnen de EU. Het gevaar pictogram milieu schadelijke stoffen wordt gebruikt voor het waarschuwen van aanwezigheid milieugevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen die de bodem verontreinigen of het water vergiften, stoffen gevaarlijk voor het ecosysteem. Behalve pictogrammen milieu gevaarlijke stoffen ook in de shop pictogrammen voor aanduiding veiligheidsmiddelen zoals AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Ook kunt u bij ons terecht voor verschillende bedrijfsveiligheid cursussen.


PICTOGRAMMEN MILIEU SCHADELIJKE STOFFEN