PICTOGRAMMEN ACCU OPLADEN | STICKERS


Pictogram accu opladen ter waarschuwing dat bij het opladen van een accu of batterij gevaar kan ontstaan. Bij het opladen kan een accu of batterij oververhit raken. Ook kan het zijn dat een accu of batterij bij het opladen kan gaan lekken waardoor gevaarlijk explosief gas kan vrijkomen. Waarschuwing pictogram stickers van vinyl conform wettelijk vereiste EN-ISO7010 Norm in de webshop in diverse afmetingen zodat passanten op accugevaar geattendeerd worden. Ook deze waarschuwing pictogram stickers zijn Internationaal herkenbare waarschuwing pictogrammen sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze pictogrammen ook in de webshop pictogrammen voor aanduiden bedrijfsveiligheid middelen als oogspoelingblusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Waarschuwingspictogrammen voor aanduiden gevaar bij "accu-opladen".


PICTOGRAMMEN GEVAAR ACCU-OPLADEN