NIET BLOOTSTELLEN HOGE TEMPERATUUR | PICTOGRAMMEN


Pictogrammen niet aan te hoge temperatuur bloot stellen. Pictogrammen die aanduiden dat het verboden is om producten, vloeistoffen of andere objecten aan een te hoge temperatuur bloot te stellen. Pictogram borden en stickers conform recente wetgeving. Wij bieden de binnen organisaties meest voorkomende verbodsborden om in bedrijven aan bezoekers en medewerkers duidelijk te maken dat bepaalde situaties en of handelingen verboden zijn. In dit geval dat een bepaald item niet mag worden blootgesteld aan direct zonlicht of hete oppervlakte. Webwinkel met een zeer groot assortiment veiligheidspictogrammen zoals pictogram borden en stickers voor opslag van gevaarlijke-stoffenblauwe-gebodsborden, verbodsborden en pictogrammen voor bedrijfsveiligheid voorzieningen. Zijn er medewerkers binnen uw organisatie die de VCA en of bedrijfshulpverlening cursus Basis of Herhaling dienen te volgen? Aanmelden meerdere deelnemers tegelijk is mogelijk. Neem voor een prijsopgave contact op.


    NIET BLOOTSTELLEN AAN HOGE TEMPERATUUR | STICKER & BORD