WAARSCHUWING PICTOGRAMMEN | BIJTENDE STOF


Waarschuwingspictogrammen bijtende stof. Waarschuwingspictogrammen met bijtende stof symbool. Geel waarschuwingsbord duidt gevaar en of gevaarlijke situatie aan. Gele waarschuwingsborden met pictogram doodshoofd voor aanduiden gevaarlijke stoffen. Waarschuwingspictogrammen die aan de wettelijke eisen en EN-ISO7010 Europese Norm voldoen. Deze gele borden van kunststof zijn in de webshop in diverse afmetingen te koop zodat personen erop geattendeerd worden dat er hier bijtende stoffen aanwezig zijn. Internationaal herkenbare waarschuwingspictogrammen. Sinds 1 juni 2015 verplicht binnen de EU. Behalve deze bijtende stof pictogrammen ook in de webshop pictogrammen voor aanduiden veiligheidsmaterialen als blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Koop online waarschuwingspictogrammen "bijtende stof".


WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN BIJTENDE STOF AANWEZIG