PICTOGRAMMEN OXIDERENDE STOFFEN | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen oxiderende stoffen conform wereldwijd uniform systeem voor indeling, etikettering en verpakking chemische stoffen en mengsels. Oxiderende stoffen zijn stoffen (zonder dat ze zelf brandbaar zijn) die in combinatie met ontvlambare stoffen tot brand of ontploffing kunnen leiden. De zuurstof voor deze brand wordt geleverd door de oxiderende stoffen wat voor een moeilijk te blussen brand zorgt. Dit kunnen oxiderende gassen, vaste stoffen en vloeistoffen zijn. De pictogrammen borden zijn van kunststof. Behalve pictogrammen oxiderende stoffen ook in de webshop pictogrammen voor aanduiding van veiligheidsmiddelen in bedrijfsgebouwen en op -terreinen zoals voor AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen medewerkers binnen uw organisatie de cursus bedrijfshulpverlening te krijgen? Neem gerust contact op.


PICTOGRAMMEN OXIDERENDE STOF | BORDEN