PICTOGRAMMEN EXPLOSIEGEVAAR | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen explosiegevaar conform het wereldwijde uniforme systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door de Verenigde Naties en in de Europese regelgeving opgenomen. Vanaf 2015 geldt de verplichting om deze regelgeving te gebruiken voor zowel stoffen als mengsels bij opslag en vervoer van stoffen en mengsels over land, spoor en water. Het symbool verwijst naar explosieven, zelf ontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen. Het risico is mede afhankelijk van de stof zelf, het contact met andere stoffen of de temperatuur. Behalve pictogrammen explosieve stof ook in de webshop pictogrammen voor aanduiding van veiligheidsmiddelen zoals AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen er medewerkers binnen uw organisatie bedrijfsveiligheid cursussen te volgen? Bijvoorbeeld de VCA, BHV en of Reanimatie cursus? Neem voor informatie en advies contact op.


PICTOGRAMMEN EXPLOSIEVE STOF | BORDEN