PARKEREN VERBODEN PICTOGRAMMEN | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen parkeren verboden. Aanduidingsborden bedoeld om kenbaar te maken dat het op een bepaalde plaats een parkeerverbod van kracht is. Rond bord met rode rand en rode diagonale lijn door de letter P. Wij bieden de in en om bedrijfspanden meest voorkomende pictogrammen om kenbaar te maken dat bepaalde situaties of juist een bepaalde handeling verboden is. Pictogrammen die de omgeving veiliger maken. In de shop ook gevarenpictogrammen, blauwe-gebodsborden en pictogrammen voor bedrijfsveiligheid voorzieningen. Dienen medewerkers binnen uw organisatie VCA en of BHV cursus te volgen? Neem voor een maatwerk prijsopgave contact op.


    PARKEERVERBOD | BORDEN
    PARKEERVERBOD | STICKERS