OOGBESCHERMING VERPLICHT | PICTOGRAMMEN


Borden oogbescherming verplicht. In ruimten en omgevingen waar met gevaarlijke voor ogen irriterende en bijtende stoffen wordt gewerkt is de veiligheidsbril verplicht. Dit ter voorkoming van oogletsel. In de webshop pictogram veiligheidsbril dragen verplicht in verschillende afmetingen. Deze blauwe pictogrammen duiden aan dat het dragen van een veiligheidsbril verplicht is. In de webshop bieden wij oogspoelmiddel in flacons en ondergebracht in stofvrije oogspoelstations. Behalve gebodsborden in de shop ook pictogrammen voor bedrijfsveiligheid voorzieningen en gevarenpictogrammen. Neem voor informatie over pictogrammen gerust contact met ons op.


OOGBESCHERMING VERPLICHT | BORDEN:
OOGBESCHERMING VERPLICHT | STICKERS: