VEILIGHEIDSVEST VERPLICHT | PICTOGRAMMEN


Veiligheidshesje verplicht pictogrammen! In ruimten en omgevingen waar continu of incidenteel een bepaald risico dreigt kan dragen van een veiligheidshesje verplicht zijn gesteld. Wanneer een persoon een veiligheidshesje draagt is deze bij calamiteiten sneller herkenbaar. In de webshop blauwe borden en stickers (gebodsborden) die de na te leven gedragingen en activiteiten verplichten of juist verbieden. Deze blauwe bordjes duiden aan dat het dragen van een veiligheidshesje verplicht is. Behalve deze blauwe gebodsborden voor verplicht dragen veiligheidshesje ook pictogrammen voor aanduiden bedrijfsveiligheid middelen en opslag van gevaarlijke-stoffen. Zijn binnen uw organisatie medewerkers die de bedrijfshulpverlening en of VCA cursus dienen te volgen? Neem contact op, aanmelden van meerdere deelnemers tegelijk is mogelijk.  


VEILIGHEIDSHESJE VERPLICHT | BORDEN:
VEILIGHEIDSHESJE VERPLICHT | STICKERS:
VEILIGHEIDSHESJES: