PICTOGRAMMEN GASHOUDER ONDER DRUK | BHV-SHOP.eu


Pictogrammen gashouder onder druk conform wereldwijd uniform systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Pictogrammen systematiek ontworpen door Verenigde Naties en in Europese regelgeving opgenomen. Pictogram gashouder onder druk geeft naast de chemische stoffen die onder druk staan ook veilige gassen aan, omdat deze onder druk ook gevaarlijk kunnen zijn. Bij verhitting en te hoge temperaturen kunnen gashouders onder druk ontploffen of leiden tot brand. De gassen kunnen verdeeld worden in samengeperste gassen, vloeibare gassen, gekoelde gassen (brandwonden) en opgeloste gassen. Behalve pictogrammen gashouders (gasflessenopslag) ook in de shop pictogrammen voor aanduiding veiligheidsmiddelen als AED, blusmiddelen en BHV-EHBO materialen. Dienen medewerkers  binnen uw organisatie de bedrijfshulpverlening en of VCA cursus te volgen? Neem voor advies en informatie over bedrijfshulpverlening cursussen gerust contact op.


PICTOGRAMMEN GASHOUDERS ONDER DRUK | BORDEN