BHV-SHOP.eu VOOR VEILIG ONDERNEMEN & ONLINE AED BHV EHBO VCA AANBIEDINGEN | TEL. 085 - 13 04 730

Pictogram gashouder onder druk bord 30x30cm

€ 9,72

Pictogram bord gashouder onder druk ter aanduiding aanwezigheid van chemische stoffen die onder druk staan. Het bord duidt ook veilige gassen aan, omdat deze onder druk ook gevaarlijk kunnen zijn. Bij verhitting en hoge temperaturen kunnen gashouders onder druk ontploffen of leiden tot brand. De gassen kunnen verdeeld worden in samengeperste gassen, vloeibare gassen, gekoelde gassen (kunnen brandwonden veroorzaken) en opgeloste gassen. Het bord is voorzien van een zwart pictogram op een witte achtergrond. In de webshop nog meer gevarenpictogrammen. Meer veiligheid op de werkplek met gevarenpictogrammen.