GELEIDE SCHOENEN VERPLICHT | PICTOGRAMMEN


Pictogrammen geleide schoenen verplicht. Pictogrammen die aangeven dat geleide schoenen in een bepaalde ruimte of omgeving, waar bijvoorbeeld het onderhoud aan elektrische installaties plaatsvindt, verplicht zijn. Vaak is in deze omgevingen sprake van hoge elektrische spanning waaraan u zou kunnen worden blootgesteld. De schoenen dienen tegen elektrische spanning weerstand te bieden om te voorkomen teveel elektriciteit zich door het lichaam vloeit. Schoenen met gegarandeerde lage elektrische weerstand geleiden de elektrostatische lading op een gecontroleerde manier. Behalve deze blauwe gebodsborden "elektrisch geleide schoenen" ook in de shop pictogrammen voor bedrijfsveiligheid voorzieningen en pictogrammen voor opslag van gevaarlijke-stoffen. Ook kunt u zich aanmelden voor de BHV en VCA cursussen.


GELEIDE SCHOENEN VERPLICHT | PICTOGRAMMEN: