KOOLMONOXIDE MELDERS


Koolmonoxide, ook bekend als CO, is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas dat zeer giftig is. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen als gas, hout en kolen. Blootstelling aan teveel koolmonoxide kan tot CO (koolmonoxide) vergiftiging en zelfs de dood leiden. Het is van levensbelang om goed functionerende koolmonoxide melders thuis te installeren. Een koolmonoxide melder is een compacte melder speciaal ontworpen om koolmonoxideconcentraties in de directe omgeving te meten. Is in een ruimte een te hoge CO concentratie dan geeft de CO melder luid akoestisch alarm. Het is van groot belang om thuis een koolmonoxidemelder in huis te plaatsen. Vooral nabij of in slaapkamers en andere ruimten waar mensen veel tijd doorbrengen. Een te hoge concentratie koolmonoxide blijft vaak onopgemerkt vanwege het ontbreken van geur of kleur van dit gevaarlijke gas. Voor tijdige alarmering adviseren wij om koolmonoxidemelders aan de wand te monteren of op een kast te zetten.


Koolmonoxidemelders standalone of koppelbaar? Er zijn nogal wat soorten koolmonoxidemelders te koop. De goedkoopste koolmonoxide  melders hebben slechts een batterij die één jaar meegaat. Daarentegen zijn de wat duurdere via WiFi of RF koppelbare koolmonoxidemelders uitgerust met een batterij die minimaal vijf jaar meegaat. Een koppelbare koolmonoxidemelder is een melder dat verbonden kan worden met andere melders binnen dezelfde woning of gebouw. Zodra er een gekoppelde melder van hetzelfde merk en type alarm geeft geven ook alle andere gekoppelde melders luid akoestisch alarm. Dit zorgt voor snelle waarschuwing door het pand en vergroot de kans dat mensen tijdig gealarmeerd worden in geval van een koolmonoxidelek. Neem voor informatie over de mogelijkheden voor uw toepassing gerust contact op.


KOOLMONOXIDEMELDERS STANDALONE | RF OF WiFi KOPPELBAAR

ROOKMELDER PLICHT PER 1 JULI 2022

Rookmelders moeten in Europa voldoen aan de Europese norm EN 14604. In Nederland geldt per 1 juli 2022 een verplichting op rookmelders in iedere woning. Vanaf 1 juli 2022 is deze wet van kracht waarin rookmelders in woningen en woonverbljven verplicht op iedere verdieping functioneel aanwezig dienen te zijn. Alle rookmelders in de shop voldoen aan de gestelde criteria. Met een rookmelder, minimaal op iedere verdieping, wordt je in het eerste stadium van brand gewaarschuwd zodat je het pand nog enigszins veilig kunt verlaten. Is er een bepaald brandrisico tussen slaapkamers of andere vertrekken zorg dan dat je een brandblusser in de buurt hebt. Wij adviseren ook om een brandblusser per verdieping te plaatsen voor het geval dat je de brand niet kunt blussen je toch in het uiterste geval een vluchtweg door de brand kunt maken.