BHV-SHOP.eu VOOR VEILIG ONDERNEMEN & ONLINE AED BHV EHBO VCA AANBIEDINGEN | TEL. 085 – 1304730


BRANDMELDERS | BHV-SHOP.eu


Rookmelders, hittemelders en koolmonoxide melders. De rookmelders en hittemelders zijn brandmelders en de koolmonoxide melders waarschuwen u bij een te hoge concentratie CO (koolmonoxidevergiftiging). In de shop rookmelders voor thuis, woning en appartement. Eenvoudig en snel onderling te koppelen optische rookmelders en standalone rookmelders. Gedupeerden die een woningbrand hebben meegemaakt kennen de enorme gevolgen. Wij geven hiermee de noodzaak aan om rookmelders hittemelders en koolmonoxide te plaatsen. Woning eigenaren en huurders zien ook de noodzaak voor het strategisch plaatsen van brandmelders en koolmonoxidemelders. Sinds 2003 is het conform het Bouwbesluit verplicht om rookmelders in nieuwbouw woningen en renovatieprojecten te hebben. Wist u dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken per 1 juli 2022 rookmelders ook voor de bestaande bouw verplicht stelt..? Advies rook, hitte en koolmonoxide melders? Wees er op tijd bij en neem contact op.


ROOKMELDERS | WEBSHOP
KOOLMONOXIDEMELDERS | WEBSHOP
BRANDMELDERS | KOPPELBARE SERIE:

WET ROOKMELDER VERPLICHTING

Rookmelders moeten in Europa voldoen aan de Europese norm EN 14604. In Nederland geldt per 1 juli 2022 een verplichting op rookmelders in iedere woning. Vanaf 1 juli 2022 is deze wet van kracht waarin rookmelders in woningen verplicht worden op iedere verdieping. Alle rookmelders in de shop voldoen aan de gestelde criteria.


BRANDBLUSSER ONDERHOUDSVRIJ