Gasping

Gepubliceerd op 15 april 2021 om 09:23

Gasping is een abnormaal patroon van ademhalen dat gekenmerkt wordt door een snurkende, onregelmatige, zware en op gapen lijkende manier van ademhalen. Een agonale ademhaling doet denken aan die van een vis op het droge. De meest voorkomende oorzaken zijn een herseninfarct, hartstilstand, cardiogene shock en hypoxie. Een agonale ademhaling gaat meestal gepaard met een bleke, grauwe of blauwe verkleuring (cyanose) van de huid in het gezicht. Bij een agonale ademhaling is er geen luchtverplaatsing van en naar de longen. Een agonale ademhaling is dan ook niet effectief, en leidt zonder (medisch) ingrijpen tot een totale ademstilstand (apneu). Circa veertig procent van de mensen die een circulatiestilstand krijgen vertonen een agonale ademhaling, die kort nadat de bloedsomloop is gestopt begint. Een agonale adem haling houdt gemiddeld dertig seconden tot een minuut aan. Iemand met een agonale ademhaling moet onmiddellijk gereanimeerd worden, bij voorkeur met een AED.