VEILIG ONDERNEMEN HOOGEVEEN | BHV-SHOP.eu


Veilig ondernemen Hoogeveen, initiatief genomen door BHV-shop.eu Onderneming gericht op het realiseren van een veilige werkplek in ieder bedrijf of organisatie. Om veilig ondernemen te bewerkstelligen werken ondernemers, overheid en brancheverengingen ter verbetering van veiligheid in het bedrijfsleven samen. Gemeenten bieden platforms voor lokaal veilig ondernemen in Hoogeveen en wij zetten ons in voor veilig ondernemen door voordeliger leveren, plaatsen en controleren van blusmiddelen en veiligheidsmiddelen. Ons assortiment omvat betrouwbare AED, BHV, EHBO en VCA artikelen van gerennommeerde fabrikanten. Voor ondernemers zijn openingstijden de laatste jaren uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Ook al voldoen deze aan de regels is daarmee niet automatisch sprake van een voor veilig ondernemen (brand)veilig bedrijfspand. De regelgeving en brandvoorschriften gaan vooral over snel en veilig vluchten. Dus over vluchtweg aanduiding borden. De brandweer richt zich behalve op het blussen van brand vooral op voorkoming van uitbreiding naar de naastgelegen gebouwen. In veel gevallen is het volledig afbranden van een bedrijfspand een voorspelbare afloop. Al jaren is een toename van desastreuze bedrijfsbranden zichtbaar. In sommige branches worden risico’s zo groot dat verzekeren bijna niet meer mogelijk is. Veel bedrijven komen hiernaast een fatale brand niet te boven. Wees voorbereid en ga veilig ondernemen in Hoogeveen.VEILIG ONDERNEMEN HOOGEVEEN | ARBOWET

Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijk BHV plan hebben. De toezichthouders controleren of u een BHV plan heeft en of deze actueel is. Zorg dus ook dat u de bedrijfsveiligheid voorzieningen goed op orde heeft en dat het plan fysiek op een centrale plaats aanwezig is (bijvoorbeeld bij de balie). Behalve voor het maken van een BHV plan bij ons ook AEDblusmiddelen, pictogrammen, oogspoelflacons, verbandkoffers, gevaarpictogrammen en veiligheidsartikelen kopen. Het maken van een BHV plan is niet eenmalig. Een BHV plan is een document dat periodiek dient te worden bijgewerkt, aangevuld en herzien. Bijvoorbeeld wanneer situaties binnen het bedrijf bij verbouwen of uitbreiden veranderen. Zijn er AED, BHV, brandpreventie materialen en opgeleide bedrijfshulpverleners vermeldt dit duidelijk in het BHV plan.


VEILIG ONDERNEMEN HOOGEVEEN | BHV

Veilig ondernemen en BHV. Wanneer bent u verplicht om (een) opgeleide bedrijfshulpverlener(s) binnen uw organisatie te hebben? Dit is verplicht vanaf het moment dat er sprake is van werknemers. Of wanneer er meerdere personen bij uw bedrijf op bezoek komen. Hierbij kunt u dan denken aan leveranciers, klanten en overige relaties. Hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf dienen te zijn is niet geheel duidelijk in de wetgeving. Wij bekijken dit per organisatie, vanuit de bedrijfsonderdelen en aard van het bedrijf. Is er sprake van wisseldiensten dan is een dubbel aantal bedrijfshulpverleners per shift zeer aan te raden. De aangewezen bedrijfshulpverleners dienen hiertoe opgeleid te zijn en dienen jaarlijks de BHV herhaling cursus te volgen zodat deze goed geïnstrueerd blijven. Met BHV-shop.eu veilig ondernemen in Hoogeveen.


VEILIG ONDERNEMEN HOOGEVEEN | BHV-ARTIKELEN WANDSYSTEEM