Pictogrammenshop

Gepubliceerd op 10 mei 2021 om 14:57

Pictogrammen AED BHV EHBO bedrijfsveiligheid middelen. De plaats van AED BHV EHBO en brandblusmiddelen dienen goed zichtbaar en vrij toegankelijk te zijn. In onze BHV pictogrammenshop voordelig bedrijfsveiligheid pictogrammen kopen, eenvoudig en veilig online. De NEN 4001:2006 is van toepassing op het realiseren en het in stand houden van de bedrijfsveiligheid in bedrijfsruimten. In Europa geldt EN-ISO7010 als algemene norm voor de layout van veiligheid pictogrammen in bedrijven. Deze norm regelt de uniformiteit met betrekking tot veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten op Europees niveau. Voorgeschreven wordt dat boven of nabij nooduitgangen, oogspoelstations, verbandkoffers, brandblussers, brandslanghaspels, gevaarlijke-stoffen een pictogram wordt geplaatst. Onze pictogramshop voorziet in veel soorten pictogrammen. Van bedrijfsveiligheid en gevaar aanduiding pictogrammen tot pictogrammen met geboden. Koop online de goedkoopste pictogrammen.