BHV pictogrammen

Gepubliceerd op 18 juni 2022 om 14:51

BHV pictogrammen bedrijfsveiligheid werkplek. De BHV pictogrammen helpen om bij een bedrijfsongeval BHV materialen in het bedrijfspand te vinden. Door ophangen van BHV (en EHBO) pictogrammen traceert u gemakkelijk de bedrijfsverbanddoos, AED en brandblusers zodat bedrijfshulperleners snel eerste hulp kunnen verlenen. Bij letstel is direct EHBO noodzakelijk. Wanneer een slachtoffer eerder geholpen kan worden is het misschien nog mogelijk om letsel te beperken (bijvoorbeeld bij oogletsel). Alle BHV pictogrammen in de webshop voldoen aan de wettelijk gestelde Internationale eis (EN-ISO7010). Zowel de EHBO als BHV pictogrammen zijn leverbaar in een divers aanbod afmetingen. Een BHV pictogram met grote afmeting is van afstand beter zichtbaar voor aanduiden van brandblusser of verbanddoos.

BHV pictogrammen voor veilige werkomgeving

 

 De Arbowet is voor bedrijven en organisaties in Nederland dwingend en bevat vereisten voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, bedrijfsveiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. Artikel 8 van de Arbowet is van toepassing op het gebied van pictogrammen en veiligheid signalering. Met veiligheidspictogrammen (BHV en EHBO) zorg je dat locaties van bedrijfsveiligheid voorzieningen zoals brandslanghaspels goed zichtbaar te zijn. In de pictogrammenshop groot assortiment aanbieding BHV pictogrammen. Behalve pictogrammen voor BHV ook pictogrammen voor gevaar aanduiding, geboden, verboden en GHS pictogrammen. Veiligheidsborden maken in één oogopslag duidelijk welk gevaar er dreigt, wat er verboden is of wat verplicht is. Met BHV pictogrammen en veiligheidspictogrammen in bedrijfspanden kunnen levens worden gered. In de pictogramshop ook verkrijgbaar zijn veiligheidspictogrammen om te waarschuwen voor levensbedreigende situaties en gevaarlijke stoffen.

Soorten BHV pictogrammen

Veiligheidssignalering moet door middel van eenvoudige BHV pictogrammen, zonder overbodige details. De afmetingen mag de werkgever zelf bepalen. Wel dient rekening gehouden te worden met de zichtbaarheid verhouding tussen achtergrondkleur en kleur van de BHV voorziening. Groen is evacuatie en verbandmiddelen. Rood is voor de aanduiding van blusmiddelen en geel voor aanduiden van gevaren. Met de blauwe gebodspictogrammen duidt u gedragingen aan zoals bijvoorbeeld een helmplicht of het dragen van een mondmasker, enz. Let op dat een veelvoud aan pictogrammen het er niet duidelijker op zal maken..! Plaats het juist pictogram op de juiste plaats. Over de boodschap van de borden mag geen enkel misverstand ontstaan. Daarom gelden er Nederlandse en Europese normen voor het ontwerp, het beeld (pictogram), de tekst en het kleurgebruik. De werkgever is verplicht veiligheidsborden te gebruiken als de werkplek, het gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid kunnen opleveren. Ondanks de eisen die gesteld worden aan de begrijpbaarheid van veiligheidssignalering wordt van werkgevers verwacht dat deze zelf of de bedrijfshulpverlener(s) of veiligheidskundige de medewerkers (ook de uitzendkrachten) informeert over de betekenis van aanwezige bedrijfsveiligheidspictogrammen. 

 

Afmetingen BHV pictogrammen

De grootte van een benodigd pictogram mag u zelf bepalen echter wordt wel periodiek gecontroleerd (door brandweer, overheid, verzekeringen) of pictogrammen ook van afstand wel of niet voldoende zichtbaar zijn. Hierom adviseren wij altijd om pictogrammen te kopen met een minimale afmeting van 20x20cm.