Preventiemedewerker

Gepubliceerd op 8 december 2022 om 14:06

Sinds 2005 is het verplicht dat organisaties een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij het bewaken van de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In bedrijven met maximaal 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van Preventiemedewerker op zich nemen. Deze preventiemedewerker heeft onder andere als taak ongevallen en verzuim te helpen voorkomen..! Heeft u meer dan 15 werknemers in dienst? Dan dient u minimaal één van uw medewerkers als Preventiemedewerker aanwijzen. Deze medewerker fungeert tevens als vertrouwenspersoon. De Arbowet is gewijzigd om bedrijven meer keuze te geven voor wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. De belangrijkste veranderingen zijn items als dat alternatief voor Arbodienst mogelijk is, preventiemedewerker is verplicht en bij meer dan 10 werknemers deskundige toets op RI&E vaak niet nodig.

Veilige werkomgeving

Zorgen voor een veilige werkomgeving is een van je belangrijkste taken als preventiemedewerker. Die veiligheid moet ook gegarandeerd zijn bij brand of andere nood situaties. Iedereen moet dan zijn werkplek makkelijk en vooral snel kunnen verlaten. Vrije vluchtwegen, goede veiligheidssignalering en voldoende blusmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol. Als preventiemedewerker ben je op de hoogte van alle veiligheidsrisico’s in je werkomgeving en van de maatregelen tegen die risico’s. Maar het is ook belangrijk op gezette tijden te controleren of alle vluchtroutes aan de wettelijke eisen voldoen. En of veiligheidsborden goed zichtbaar en eenvoudig bereikbaar zijn. In hoofdstuk-2 van de Arbeidsomstandighedenwet trfet u informatie omtrent Arbobeleid, Risico Inventarisatie & Evaluatie, Voorkoming & Beperking, Onderricht & Melding.