✓ BHV-shop ✓ Lage prijzen ✓ Uitgebreid assortiment ✓ Webwinkel BHV EHBO artikelen ✓ Tel. 085-1304730


Brandblusser

Brandblussers zijn er in veel afmetingen, inhoud, kwaliteit, gebruiksgemak en blusvermogen. Voor iedere brand soort is er een brandblusser. Voor bedrijven, thuis en ook voor onderweg. Soorten verkrijgbare brandblussers zijn gecategoriseerd aan het blusmiddel dat in de brandblusser zit opgeslagen. Bijvoorbeeld poeder, schuim, co2, accu of spray brandblusser. Ook zijn er automatische brandblussers voor 24/7 brandpreventie bij ons te koop. Ideaal om in de meterkast te hangen of boven witgoed apparaten. Een brandblusser kopen doe je niet dagelijks. Het is belangrijk om de juiste brandblusser(s) voor de tegen branduitbreiding te beschermen ruimte of object te kopen. Welke brandblussers zijn het beste voor binnen of buiten? Allereerst is het belangrijk om te bepalen welke schade voor u acceptabel is? De beste brandblusser voor buiten is een poederblusser echter deze veroorzaakt op kostbare objecten zoals voertuigen en vaartuigen ontzettend veel gevolgschade. Een containerbrand (buiten) is het dan weer wel het beste met een poederblusser te bestrijden. Wij adviseren voor minimale blusschade om schuimblussers voor brandpreventie binnen, buiten en onderweg te kopen. In ruimten met kostbare elektrische apparatuur als in serverruimtes, besturingskasten en meterkasten bieden CO2-brandblussers het beste alternatief om schoon te blussen.

Lees meer »

BHV EHBO artikelen

Artikelen voor optimale bedrijfshulpverlening op de werkplek. Online BHV-shop biedt breed assortiment op het gebied van AED BHV EHBO hulpverlening artikelen voor bedrijven, instellingen, retail en overheden. Artikelen om eerste hulp bij letsel aan het lichaam zo veel mogelijk te beperken. In bedrijfsomgevingen is bekend dat er in elke onderneming met medewerkers (ook uitzendkrachten) een BHV-plan voorhanden dient te zijn. In het BHV-plan  staat omschreven wat bij een bepaalde calamiteit dient te gebeuren. Toezichthouders controleren daadwerkelijk of er in de onderneming een BHV-plan is. Om effectief eerste hulp  te verlenen dienen bedrijfshulpverleners dan ook de juiste en voldoende BHV, EHBO middelen en misschien ook een AED hebben. Zorg dat de BHV organisatie regelmatig de verbandkoffers op inhoud en houdbaarheid van eerste hulpmiddelen controleert. Ook belangrijk is dat medewerkers de BHV Basis of herhaling cursus volgen. Wist u dat een bedrijfsverbandkoffer verplicht is? Controleren van brandblussers en bedrijfsverbandkoffers in bedrijven, overheden en instellingen dient u jaarlijks te laten uitvoeren. In de markt zijn veel aanbieders die zogenaamd de verbandkoffercontrole (gratis) controleren. Achteraf blijkt dit niet het geval. Echt voordeel behalen..? Neem contact op >> BHV-shop.eu

Lees meer »

Preventiemedewerker

Sinds 2005 is het verplicht dat organisaties een werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij het bewaken van de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In bedrijven met maximaal 15 werknemers mag de werkgever zelf de taak van Preventiemedewerker op zich nemen. Deze preventiemedewerker heeft onder andere als taak ongevallen en verzuim te helpen voorkomen..! Heeft u meer dan 15 werknemers in dienst? Dan dient u minimaal één van uw medewerkers als Preventiemedewerker aanwijzen. Deze medewerker fungeert tevens als vertrouwenspersoon. De Arbowet is gewijzigd om bedrijven meer keuze te geven voor wat betreft ondersteuning bij aanpak van arbeidsomstandigheden en verzuim. De belangrijkste veranderingen zijn items als dat alternatief voor Arbodienst mogelijk is, preventiemedewerker is verplicht en bij meer dan 10 werknemers deskundige toets op RI&E vaak niet nodig.

Lees meer »

BHV Kinderopvang

BHV kinderopvang en wet IKK? Is BHV verplicht in de kinderopvang? Ja, BHV is verplicht in de kinderopvang. De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang en het doel van deze wet is dat de kwaliteit in de kinderopvang verbetert. Deze wet verplicht dat er medewerkers in elke kinderopvang de BHV cursus dienen te hebben gevolgd. Welke taken hebben BHV ers in de kinderopvang? Eerste hulp verlenen bij ongevallen zoals het aanleggen van een verband of reanimatie, bestrijden en of beperken van brand of beperken van gevolgen bij ongeval. Ook bij calamiteiten alarmeren en evacueren van werknemers en personen in de kinderopvang. Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders in de kinderopvang delen moeten altijd kunnen vertrouwen op kwalitatieve kinderopvang. Mede hier om is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang in 2018 ingevoerd. Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteit vereisten voor zorgbedrijven in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze kinderopvang locaties verhoogd. Zo is het ook voor elke kinderopvang en peuterspeelzaal verblijf verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die een geldig kinder EHBO-BHV certificaat heeft. Wij kunnen dit voor u verzorgen..!

Lees meer »

Oranje Kruis

Richtlijnen voor Oranje Kruis verbandkoffers. De richtlijnen voor EHBO worden regelmatig herzien en aangepast door onder andere het Oranje Kruis. Indien de richtlijn wordt aangepast verandert ook de richtlijn voor inhoud van BHV EHBO verbandkoffers. Het opstellen van nieuwe richtlijnen wordt vaak geinitieerd door het Nederlandse Rode Kruis, Oranje Kruis, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad. Binnen de eerste hulpverlening is het belangrijk dat iedereen in Nederland dezelfde handeling perspectieven volgt. Niet alleen omdat daarmee slachtoffers na een ongeluk de beste zorg krijgen maar ook omdat de eerste hulp hiermee goed aansluit op professionele zorgverlening. De NREH 2021 vormen het kader voor de eerste hulp eindtermen en daaruit voortvloeiende lesstof. Het uitgangspunt is dat de te verlenen EHBO altijd gericht moet zijn op het bevorderen van het herstel van het slachtoffer en of voorkomen van verslechtering van de situatie. Regelmatig worden richtlijnen herzien en vijfjaarlijks bijgesteld. Hierbij wordt aangesloten bij de cyclus van de Nederlandse Richtlijnen Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Lees meer »

Pictogrammen

Alle pictogrammen bedrijfsveiligheid kopen. De locaties van bedrijfsveiligheid middelen dienen met pictogrammen aangeduid te worden. Wij bieden alle soorten EHBO AED BHV en blusmiddelen pictogrammen. De Arbowet is van toepassing op de totstandkoming en ook instandhouding van bedrijfsveiligheid in bedrijven en organisaties. In Europa geldt NEN-EN-ISO7010 als de meest recent geldende norm voor veiligheid pictogrammen. Deze norm omvat veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven of nabij nooduitgangen, oogspoelmiddelen, brandblussers, brandslanghaspels, verbandkoffers een pictogram dient te worden geplaatst. Pictogrammen voor bedrijven kopen in diverse afmetingen online. Let hierbij wel op dat de te adviseren pictogrammen minimaal de afmeting van 20x20 dienen te hebben. Ook zijn de bedrijfsveiligheid pictogrammen in verschillende soorten te verkrijgen. Plat, haaks en panorama. De keuze voor een bepaald pictogram ligt aan de locatie van het veiligheidsmiddel. In een smalle kantoorgang is een panorama pictogram mogelijk een beter alternatief waardoor de locatie van een brandblusser, brandslanghaspel en of verbandkoffer van afstand duidelijker zichtbaar is. Veiligheidspictogrammen zijn symbolen, tekens of afbeeldingen die in één oogopslag een boodschap kunnen overbrengen met betrekking tot een veilige of onveilige situatie. Meestal is dit alleen een symbool. Waarnodig verduidelijkt of uitgebreid door toevoeging van tekst. Veiligheidspictogrammen dienen om snel belangrijke informatie te communiceren op de werkvloer. Overzicht van alle veiligheidspictogrammen. Bestel eenvoudig online pictogrammen zoals pictogram verzamelplaats of brandblusser.

Lees meer »