Lithium/accu brandblusser 9-liter niet-vorstbestendig (13A)

Uitverkocht
€ 198,12
  • accubrandblusser / lithiumaccu blusmiddel 
  • brandklassen: A-B-F / apparatuur tot 1000-volt
  • rating: 13A / blustijd: 45 seconden / niet-vorstvrij
  • constante druk brandblusser / worpbereik: 4-meter
  • speciaal ontworpen voor blussen lithiumaccu brand
  • Rijkskeurmerk / CE-markering / NTA8133 / conform EN3-7 
  • inclusief 1-jaar keuringssticker / stevige wand ophangbeugel
  • in de webshop meer soorten soorten lithiumaccu brandblussers

LITHIUMACCU BRANDBLUSSER | 9-LITER

Brandblusser lithiumaccu blussen? Aanbieding lithiumaccu brandblusser met 9-liter premix lithium accublusmiddel. Premix lithiumaccu blusmiddel is vooraf gemengd voor effectief blusresultaat. Zoals vanuit de media bekend neemt het aantal branden veroorzaakt door een lithiumaccu fors toe. Deze lithiumblusser met 9-liter is speciaal ontwikkeld voor doeltreffend blussen van lithiumaccu branden. Lithiumaccu branden zijn zeer felle branden en niet met een standaard schuimblusser, water of poederblusser te blussen. Deze lithiumbrand brandblusser is een gecertificeerd kwaliteit product die aan NTA8133 voldoet. Op zoek naar lithiumblusser met blusmiddel om veilig accubrand te blussen? Wij adviseren bedrijven om minimaal (een) 9-liter lithiumaccu brandblusser(s) te kopen.  In de praktijk blijkt dat toezichthoudende instanties bedrijfsmatig lithiumaccu brandblussers met minimaal 9-liter inhoud eisen. Neem voor advies contact op.


BLUSMIDDEL LITHIUMACCU | NTA-8133

NTA-8133 beschrijft de opbouw, de uitvoering en beoordeling van standaard brandblusproeven op lithiumaccu's, bedoeld om de geschiktheid van draagbare blustoestellen voor deze brandsoort aan te tonen. Blussen van in brand staande oplaadbare lithiumaccu lukt niet met de huidige blusmiddelen. Slechts enkele brandblussers zijn hiervoor geschikt. De Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8133, bevat de eisen voor brandblussers waarmee je veilig en effectief een lithiumaccu brand kunt bestrijden. Alleen brandblussers die aan de eisen van NTA 8133 voldoen mogen de NTA 8133 markering vermelden. Dus, lithium-ion batterijen spelen een voorname rol in de verduurzaming echter kleeft er een groot nadeel aan een oplaadbare lithiumaccu. Accu raken snel beschadigt en zijn dan snel instabiel. Ook teveel opladen kan tot brand leiden. Door een zogenaamde thermal runaway kunnen lithiumaccu’s oververhit raken en in brand raken. De lithiumaccu kan hierbij zelfs exploderen, een grote steekvlam genereren en grote hoeveelheden giftige stoffen vrijgeven waaronder fluorwaterstofzuur.


BLUSSEN LITHIUMACCU

Blussen lithiumaccu met lithium blusmiddel heeft als doel de verbranding te onderbreken door temperatuurverlaging en afdekken. Een lithiumbrand is een kernbrand. Zodra er brand in een accucel ontstaat komt een korte heftige ontbranding met spetterend vuur tot stand. Deze uitstekende lithium brandblusser is geschikt voor blussen op lithiumaccu gevoede voertuigen en apparatuur van elektrische fietsen, gereedschappen, camper, caravan, GSM, scootmobielen laadstations interne transportmiddelen en overige lithiumaccu gevoede apparatuur. In de webshop meer lithiumaccu brandblussers voor aanbieding prijzen.